Tamm, M. (2016) ”En existens mellan fyra väggar. Etiska och psykosociala problem vid rehabilitering av äldre och funktionshindrade i hemmet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 9(1). doi: 10.3384/SVT.2002.9.1.2804.