Svedberg, G. (2016) ”Sjuksköterskors berättelser om rädsla inom psykiatrisk vård före moderna psykofarmaka”, Socialvetenskaplig tidskrift, 8(1-2). doi: 10.3384/SVT.2001.8.1-2.2782.