Minas, R. (2016) ”Att skilja »agnar från vetet« – telefonmottagningarnas organisation och selektion av socialbidragsförfrågningar”, Socialvetenskaplig tidskrift, 8(3). doi: 10.3384/SVT.2001.8.3.2773.