Lundström, T. och Sallnäs, M. (2016) ”Klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården”, Socialvetenskaplig tidskrift, 10(2-3). doi: 10.3384/SVT.2003.10.2-3.2658.