Edebalk, P. G. (2016) ”Bismarck och de första socialförsäkringarna”, Socialvetenskaplig tidskrift, 10(4). doi: 10.3384/SVT.2003.10.4.2649.