Bergmark, Åke och Lundström, T. (2016) ”Det sociala arbetets viktigaste resurs? Om omfattningen av personal inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg”., Socialvetenskaplig tidskrift, 11(2). doi: 10.3384/SVT.2004.11.2.2642.