Carlson, B. (2016) ”Signe och Iris - svenska socialingenjörer”, Socialvetenskaplig tidskrift, 11(3-4). doi: 10.3384/SVT.2004.11.3-4.2639.