Eriksson, B. G. (2016) ”Osäkerhetens återkomst. Att åldras i risksamhället”, Socialvetenskaplig tidskrift, 11(3-4). doi: 10.3384/SVT.2004.11.3-4.2637.