Melin Emilsson, U. (2016) ”Gruppboende för dementa - en omsorgsform eller ett begrepp i försvinnande?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 11(3-4). doi: 10.3384/SVT.2004.11.3-4.2635.