Hjort, T. (2016) ”Forskning om konsumtionsvillkor för hushåll med knapp ekonomi – ett svagt utvecklat fält”, Socialvetenskaplig tidskrift, 12(1). doi: 10.3384/SVT.2005.12.1.2627.