Johansson, S. (2016) ”Socialtjänstens organisation som forskningsobjekt”, Socialvetenskaplig tidskrift, 12(2-3). doi: 10.3384/SVT.2005.12.2-3.2625.