Wiklund, S. (2016) ”Social barnavård i nya former. Om marknadsorientering inom barnavårdsarbetet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 12(2-3). doi: 10.3384/SVT.2005.12.2-3.2624.