Bergmark, Åke och Lundström, T. (2016) ”En sak i taget? Om specialisering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg”, Socialvetenskaplig tidskrift, 12(2-3). doi: 10.3384/SVT.2005.12.2-3.2618.