Bergmark, A. och Lundström, T. (2016) ”Mot en evidensbaserad praktik? - Om färdriktningen i socialt arbete”, Socialvetenskaplig tidskrift, 13(2). doi: 10.3384/SVT.2006.13.2.2605.