Topor, A. (2016) ”Vetenskaplighetens dunkla subjektivitet Om en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 13(3). doi: 10.3384/SVT.2006.13.3.2602.