Bragesjö, F. och Hallberg, M. (2016) ”Vetenskaplig kunskap som problem för beslutsfattare och praktiker? Exemplet mässlingsvaccination”., Socialvetenskaplig tidskrift, 13(3). doi: 10.3384/SVT.2006.13.3.2601.