Ahnlund, P. och Johansson, S. (2016) ”Omvårdnadsutbildning som mål eller medel? Om legitimitetsproblem och kunskapssyn”., Socialvetenskaplig tidskrift, 13(3). doi: 10.3384/SVT.2006.13.3.2600.