Billquist, L. och Johnsson, L. (2016) ”Sociala akter som empiri. Om möjligheter och svårigheter med att använda socialarbetares dokumentation i forskningssyfte”, Socialvetenskaplig tidskrift, 14(1). doi: 10.3384/SVT.2007.14.1.2595.