Bergmark, Åke och Minas, R. (2016) ”Decentraliserad välfärd eller medborgerliga rättigheter? Om omfördelning av makt och ansvar mellan stat och kommun”, Socialvetenskaplig tidskrift, 14(2-3). doi: 10.3384/SVT.2007.14.2-3.2587.