Bohlin, U. (2016) ”Konduktiv pedagogik – mellan evidens och existens?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 14(4). doi: 10.3384/SVT.2007.14.4.2584.