Forkby, T. och Höjer, S. (2016) ”Ritual eller strategi – upphandlingar och ramavtal inom den sociala ungdomsvården”, Socialvetenskaplig tidskrift, 15(2). doi: 10.3384/SVT.2008.15.2.2578.