Agerström, J., Carlsson, R., Ekehammar, B. och Rooth, D.-O. (2016) ”Svenska arbetsgivares implicita stereotyper av arabiska muslimer och överviktiga”, Socialvetenskaplig tidskrift, 15(3-4). doi: 10.3384/SVT.2008.15.3-4.2574.