Kalonaityte, V., Kawesa, V. och Tedros, A. (2016) ”Svarta(s) strategier: att hantera rasism och diskriminering som svart svensk”, Socialvetenskaplig tidskrift, 15(3-4). doi: 10.3384/SVT.2008.15.3-4.2573.