Hedin, U.-C. och Månsson, S.-A. (2016) ”Repressalier mot kritiker i offentliga organisationer”, Socialvetenskaplig tidskrift, 15(3-4). doi: 10.3384/SVT.2008.15.3-4.2572.