Vist, G. (2016) ”Rasisme og diskriminering: komplekse begrep med mange innhold”, Socialvetenskaplig tidskrift, 15(3-4). doi: 10.3384/SVT.2008.15.3-4.2571.