Alinia, M. (2016) ”Ett hem i rörelse: diasporisk mobilisering i den svenska gemenskapens periferi”, Socialvetenskaplig tidskrift, 15(3-4). doi: 10.3384/SVT.2008.15.3-4.2570.