Calleman, C. (2016) ”En motsättning mellan två principer om likabehandling? Om rätten att välja personlig assistent”, Socialvetenskaplig tidskrift, 15(3-4). doi: 10.3384/SVT.2008.15.3-4.2568.