Carlsson, N. (2016) ”En »dålig« flicka. Könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp”, Socialvetenskaplig tidskrift, 15(3-4). doi: 10.3384/SVT.2008.15.3-4.2567.