Sahlin, I. och Machado, N. (2016) ā€¯Diskriminering och exkludering. En introduktionā€¯, Socialvetenskaplig tidskrift, 15(3-4). doi: 10.3384/SVT.2008.15.3-4.2565.