Eriksson, L. och Dahlstedt, M. (2016) ”Debatt: Incitament, piska eller morot? Debattreplik: Framåt – bakåt – varåt?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 16(2). doi: 10.3384/SVT.2009.16.2.2505.