Hamberg, E. M. (2016) ”Religiösa marknadsstrukturer, religiös pluralism och sekulariseringsprocesser”, Socialvetenskaplig tidskrift, 16(3-4). doi: 10.3384/SVT.2009.16.3-4.2499.