Carlbom, A., Hedina, U.-C. och Månsson, S.-A. (2016) ”Religion och social förändring. En introduktion”, Socialvetenskaplig tidskrift, 16(3-4). doi: 10.3384/SVT.2009.16.3-4.2498.