Pettersson, T. (2016) ”Religion och samhällspraktik. En jämförande analys av det sekulariserade Sverige”, Socialvetenskaplig tidskrift, 16(3-4). doi: 10.3384/SVT.2009.16.3-4.2497.