Hagevi, M. (2016) ”Efter sekulariseringen: förändrade religiösa värden mellan generationer”, Socialvetenskaplig tidskrift, 16(3-4). doi: 10.3384/SVT.2009.16.3-4.2495.