Sallnäs, M., Wiklund, S. och Lagerlöf, H. (2016) ”Social barnavård ur ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och vid institutioner”, Socialvetenskaplig tidskrift, 17(1). doi: 10.3384/SVT.2010.17.1.2489.