Topor, A. (2016) ”Medikaliseringen av det psykosociala fältet. Om en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS”, Socialvetenskaplig tidskrift, 17(1). doi: 10.3384/SVT.2010.17.1.2487.