Andersson, K. (2016) ”Valfrihet och mångfald – ett dilemma för hemtjänsten”, Socialvetenskaplig tidskrift, 17(3-4). doi: 10.3384/SVT.2010.17.3-4.2479.