Dunér, A. och Olin, E. (2016) ”En begynnande professionalisering? Om gränsarbete och kompetenskrav inom funktionshinderverksamhet och äldreomsorg”, Socialvetenskaplig tidskrift, 18(4). doi: 10.3384/SVT.2011.18.4.2461.