Bergmark, A. och Lundström, T. (2016) ”Debatt: Svaga argument gentemot Drontens dom – ett svar till Knut Sundell”, Socialvetenskaplig tidskrift, 19(1). doi: 10.3384/SVT.2012.19.1.2456.