Stranz, H. och Wiklund, S. (2016) ”Oskälig levnadsnivå? En studie av inkomstnivåer bland ensamstående mödrar med socialbidrag”, Socialvetenskaplig tidskrift, 19(2). doi: 10.3384/SVT.2012.19.2.2452.