Andersson, G. (2016) ”Reflektioner om dilemman i social barnavård”, Socialvetenskaplig tidskrift, 20(2). doi: 10.3384/SVT.2013.20.2.2438.