Johansson, M. och Bergman, A.-S. (2016) ”Mirakel inom äldreomsorgen? – idén om en salutogen äldreomsorg och dess omsättning i praktiken”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(1). doi: 10.3384/SVT.2014.21.1.2425.