Enbom, J., Sjöström, S. och Öhman, A. (2016) ”Institutionella villkor för mediehantering – en jämförande kartläggning mellan socialtjänst, skola och polis”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(2). doi: 10.3384/SVT.2014.21.2.2419.