Eriksson, L., Sager, M., Staland-Nyman, C. och Hensing, G. (2016) ”Expertis, sjukskrivning och mötet mellan normal och post-normal vetenskap”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(2). doi: 10.3384/SVT.2014.21.2.2418.