Szebehely, M. (2016) ”Utblick: Jämlikhet och individanpassning – ett realistiskt ideal för den svenska äldreomsorgen?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(3-4). doi: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2414.