Jönson, H. (2016) ”Nya avhandlingar: Hjälp att bevara eller förändra? Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(3-4). doi: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2413.