Norberg, P. (2016) ”Hem eller vårdplats – hur behandlas personer med omsorgsbehov i hyreslagstiftningen?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(3-4). doi: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2410.