Ryrstedt, E. (2016) ”Får jag inte bestämma något själv? En studie av kvarstående beslutanderätt hos dementa äldre”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(3-4). doi: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2409.