Hedlund, D. (2016) ”Vardagens kontraktualisering Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(3-4). doi: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2407.