Harnett, T. och Jönson, H. (2016) ”Sill och potatis till den ena och entrecote till den andra? Individanpassning och likvärdighet på särskilda boenden för äldre”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(3-4). doi: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2405.